ประกันภัย

รถทุกคันในระบบของ Drivehub มีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว) แต่จะไม่รวมค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุและท่านไม่ซื้อประกันเพิ่มเติมกับบริษัทรถเช่า โดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าเสียหาย(“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ระหว่าง1,000 ถึง 50,000บาท ในอัตราอ้างอิงตามประเภทรถดังนี้

ประเภทรถ ตัวอย่าง ค่าเสียหายส่วนแรกมากที่สุด (บาท)
รถอีโคคาร์ และ รถขนาดเล็ก March / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz 30,000
รถขนาดกลาง Altis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke 40,000
รถขนาดใหญ่ และ รถเอสยูวี Camry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Teana 50,000

หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง

  • ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Collision Damage Waiver :CDW)

    ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการเช่า ค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายดังกล่าวที่ท่านต้องรับผิดชอบจะไม่เกินตามประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น และผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายนั้นคือชื่อของบุคคลที่ปรากฎเป็นคู่สัญญาเท่านั้น การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถและไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น กระจก ล้อ ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ เป็นต้น)

  • ประกันภัยบุคคลที่ 3 (Third Party Liability : TPL)

    ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดของผู้ขับขี่ระหว่างการเช่านั้น ประกันภัยบุคคลที่ 3 (TPL) จะคุ้มครองถึงความรับผิดดังกล่าวต่อร่างกายและทรัพย์สินตามนโยบาย ทั้งนี้ ความคุ้มครองไม่รวมถึงความเสียหายใดทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินของผู้เช่าเอง หรือต่อรถที่เช่า และการคุ้มครองนี้มีผลต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงการเช่าเท่านั้น

  • ประกันการโจรกรรม (Theft Protection : TP)

    ในกรณีที่เกิดโจรกรรมรถยนต์ ค่าใช้จ่ายสำหรับความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวที่ท่านต้องรับผิดชอบจะไม่เกินตามประกันค่าโจรกรรมส่วนแรก ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

Drivehub LINE@ จองผ่านไลน์
@drivehub
Call Drivehub จองผ่านโทรศัพท์
02-038-5222