ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมไดรฟ์ฮับ

A. ข้อกำหนดในการใช้งานมีอะไรบ้าง

 1. ผู้ที่จะทำการเช่ารถยนต์จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ Drivehub ก่อน
 2. ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันที่ทำการสมัคร
 3. ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ Passport สำหรับคนต่างชาติ) และใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุนับจากวันออกบัตรเกิน 1 ปีและ ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ทำการสมัคร
 4. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะใช้การติดต่อกับท่านสมาชิกผ่านทางอีเมลล์เป็นหลัก บริษัทฯต้องขอรบกวนท่านสมาชิกหมั่นตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็นประจำ

B. วิธีการสมัครเป็นอย่างไร

 1. ผู้ที่จะทำการเช่ารถยนต์จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ Drivehub ก่อน
 2. ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันที่ทำการสมัคร
 3. ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ Passport สำหรับคนต่างชาติ) และใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุนับจากวันออกบัตรเกิน 1 ปีและ ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ทำการสมัคร
 4. เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะใช้การติดต่อกับท่านสมาชิกผ่านทางอีเมลล์เป็นหลัก บริษัทฯต้องขอรบกวนท่านสมาชิกหมั่นตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็นประจำ

C. การยืนยันตัวตน
หากต้องการที่จะเช่ารถยนต์ผ่านระบบ Drivehub ท่านจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนการเช่า (เพียงครั้งแรกเท่านั้น) โดยขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั้นจะปรากฏขึ้นภายหลังที่ท่านทำการจองรถยนต์ ซึ่งการยืนยันตัวตนมีขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน แล้วกดปุ่ม “รับรหัส”
 2. จากนั้น ท่านจะได้รับข้อความผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้ แล้วกรอกในช่อง “ใส่รหัสยืนยันตัวตน” จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
 3. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน และคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
 4. กรอกข้อมูลใบขับขี่ของท่าน และคลิกปุ่ม “ยืนยัน”
 5. เพียงเท่านี้การยืนยันตัวตนของท่านก็เสร็จสมบูรณ์

(โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการติดต่อกลับของท่าน หากข้อมูลของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทเราจำเป็นต้องขออนุญาตให้ท่านทำการส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง)

การเช่ารถและการยกเลิกการเช่า

A. ผู้เช่าจะสามารถสูบบุหรี่ในรถได้หรือไม่
การสูบบุหรี่ในรถนั้น ถือเป็นข้อห้ามในการเช่ารถยนต์กับ Drivehub หากผู้ให้เช่าพบว่ามีการละเมิดข้อห้าม ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าปรับจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และ Drivehub อาจปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้เช่าท่านนั้นในครั้งต่อไป

B. ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันรับรถ

 1. ผู้ทำการเช่ารถยนต์จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (passport สำหรับคนต่างชาติ) และใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุนับจากวันออกบัตรเกิน 1 ปี และยังไม่หมดอายุ โดยนับ ณ วันสิ้นสุดการเช่า
 2. ผู้เช่าจะต้องเช่าขับขี่เพื่อท่องเที่ยว เดินทาง หรือใช้ในทางอื่นที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น และ ผู้เช่าจะต้องไม่นำรถยนต์ไปให้เช่าช่วง มอบ หรือโอนให้บุคคลอื่นขับเป็นอันขาด
 3. กรณีคนขับเสริม ผู้ที่ขับเสริมต้องเซ็นเอกสารสำหรับการเช่ารถยนต์ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่หมดอายุ
 4. ผู้ให้เช่าอาจมีการขอเอกสารของผู้เช่าเพิ่มเติม เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน,หลักฐานการจองโรงแรม, บัตรประจำตัวพนักงาน,บัตรประจำตัวนักศึกษา,สลิปเงินเดือน, ใบรับรองบริษัท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการเช่า
 5. ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ามัดจำรถตามความจุตัวถังของรถที่เช่า ดังต่อไปนี้
  • ความจุ 1,200 cc เช่น Almera March Brio Mirage 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • ความจุ 1,500 cc เช่น Vios City Jazz Mazda2 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • ความจุ 1,800 cc เช่น Altis Civic 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  • ความจุ 2,000 cc-3,000 cc เช่น Fortuner Camry Accord Mu-7 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  และค่ามัดจำดังกล่าว ผู้เช่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนภายหลังจากสิ้นสุดการเช่ารถ (ในกรณีที่ไม่มีค่าปรับใดๆ)
 6. หากผู้เช่าขับรถยนต์ที่เช่าในทางที่เปื้อน โคลน หรือ ยางมะตอย จนทำให้เจ้าของรถต้องใช้วิธีล้าง และขัดเคลือบสีพิเศษ ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าบริการล้างรถพิเศษเริ่มต้น 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท และในกรณีผู้เช่าทำของเหลวหกใส่พรม หรือ อาเจียนใส่อุปกรณ์ภายในรถยนต์จนทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าบริการในการซัก เบาะ หรือพรม เริ่มต้น1,000บาท สูงสุด 3,000 บาท
 7. เช่าจะต้องตกลงที่จะบอกเจ้าของรถถึงบริเวณพื้นที่ที่ใช้รถเช่า หากออกนอกบริเวณที่ผู้เช่าตกลงไว้กับเจ้าของรถ ผู้เช่าจะต้องรายงานเจ้าของรถให้ทราบทันที หากไม่รายงาน เจ้าของรถสามารถยกเลิกการเช่าของผู้เช่าได้ทันที

C. สามารถรับรถได้ที่ใดบ้าง

 • กรุงเทพ — สามารถรับรถเช่าได้ตามสถานที่ๆผู้ให้เช่าแจ้งไว้ในรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ Drivehub ณ ขั้นตอนการจอง ค่าส่งรถกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มต้นเที่ยวละ 500 บาท
 • เชียงใหม่ — สามารถรับรถเช่าได้ที่สนามบินเชียงใหม่ และภายในตัวเมืองโดยรัศมีไม่เกิน 15 กม. ฟรี
 • ภูเก็ต — สามารถรับรถเช่าได้ตามสถานที่ๆ ผู้ให้เช่าแจ้งไว้ในรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ Drivehub ณ ขั้นตอนการจอง

D. หากได้ใบสั่งจากตำรวจควรทำอย่างไร
ผู้เช่าต้องรับผิดชอบใบสั่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเช่านั้นๆทุกกรณี

 • กรณีได้ใบสั่งทันที
  หากผู้เช่าได้รับใบสั่งมาทันที ผู้เช่าจำเป็นต้องชำระค่าปรับนั้นๆ พร้อมทั้งนำใบเสร็จค่าปรับมาให้ผู้ให้เช่า ณ วันส่งคืนรถ
 • กรณีใบสั่งถูกส่งมายังผู้ให้เช่าภายหลัง
  ในบางกรณีใบสั่งอาจมาถึงผู้ให้เช่าภายหลังจากการเช่าเสร็จสิ้น หากเป็นเช่นนั้นผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่แจ้งผู้ให้เช่าทราบ(โดยจะทำการส่งเอกสารใบสั่งให้ผ่านทางอีเมลล์หรือ ไลน์) และผู้เช่าต้องทำการชำระค่าปรับให้กับผู้ให้เช่าภายใน 7 วัน พร้อมชำระค่าบริการ 300 บาท หลังจากที่ได้รับแจ้งทางอีเมลล์ หากผู้เช่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

E. สามารถทำการเช่ารถต่อ(ขยายเวลาการเช่า)จากกำหนดการเช่าเดิมได้หรือไม่
เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าบางครั้งผู้เช่าอาจยังท่องเที่ยวหรือทำธุระไม่เสร็จ หากท่านต้องการเช่ารถยนต์ต่อจากกำหนดการคืนรถเดิม ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงกับผู้ให้เช่าทางโทรศัพท์ โดยผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยอมรับการเช่ารถยนต์ต่อได้ทั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ให้เช่าปฎิเสธการเช่าต่อ ผู้เช่าจำเป็นต้องนำรถยนต์มาคืนตามกำหนดเวลาเดิม หากทำการคืนรถล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 4 ชั่วโมง ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 2 เท่าของค่าเช่ารถต่อวัน

ในกรณีผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่า เช่ารถต่อ ผู้เช่าต้องโอนเงินค่าเช่าที่ต้องการเช่าต่อภายในวันที่ทำการร้องขอเช่าต่อ

F. การยกเลิกการจอง
ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกการจองกับผู้ให้เช่า <strong>อย่างน้อยก่อน 48 ชั่วโมง นับจากวันที่ท่านทำการจอง </strong> หากผู้เช่าแจ้งยกเลิกการเช่าภายใน 48 ชั่วโมง บัญชีสมาชิกของผู้เช่าจะถูกบันทึกลงในระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเช่ารถในครั้งต่อๆไป โดยอาจทำให้มีผลต่อการตอบรับของผู้ให้เช่าของการเช่า หรือ ระบบอาจเรียกร้องให้มีการชำระค่ามัดจำล่วงหน้าสำหรับการจองรถเช่า


G. การคืนรถยนต์ล่าช้าจะมีค่าปรับหรือไม่
การคืนรถล่าช้ามีค่าปรับ โดยคำนวณจากจำนวนเวลาที่ล่าช้าไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • • คืนรถช้ากว่าเวลานัดคืนรถเช่า 1 ชั่วโมง - ฟรี
 • • คืนรถช้ากว่าเวลานัดคืนรถเช่า 2-4 ชั่วโมง - คิดเป็นจำนวนเต็มชั่วโมง ชั่วโมงละ 100 บาท เศษของ ชั่วโมงปัดเป็นหนึ่งชั่วโมง
 • • คืนรถช้ากว่าเวลานัดคืนรถเช่า 4 ชั่วโมง - คิดเป็นราคาค่าเช่าอีก 1 วัน

H. การรับรถ-ส่งรถนอกเวลาทำการ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยผู้เช่าจะต้องชำระค่าบริการตามรายละเอียด ดังนี้

 • • รับรถ-ส่งรถ ก่อน 8.00 น. - ค่าบริการแบบเหมา 200 บาท
 • • ตั้งแต่ 20.01 – 22.00 น. - ค่าบริการแบบเหมา 200 บาท
 • • ตั้งแต่ 22.01 เป็นต้นไป - ค่าบริการแบบเหมา 400 บาท

การชำระเงิน

A. จะต้องมีการมัดจำหรือไม่ การชำระเงินค่าเช่ารถจะต้องทำอย่างไรและเมื่อไหร่
สามารถทำการจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในกรณี High season หรือเสาร์-อาทิตย์ ผู้ให้เช่าอาจเก็บค่ามัดจำการเช่ารถเป็นจำนวนเงิน 500 บาท เพื่อล็อคคิวรถของท่าน และชำระเงินค่าเช่าที่เหลือ ณ วันรับรถกับเจ้าของรถยนต์

B. สามารถชำระเงินได้วิธีใดบ้าง
ผุ้เช่าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ทั้ง เงินสด และ บัตรเครดิต โดยทำการชำระตามประเภทการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้า

C. การเติมน้ำมัน ระดับน้ำมัน
ณ วันคืนรถยนต์เช่า ผู้เช่าจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับกันกับวันรับรถยนต์ โดยระดับของน้ำมันนั้นปกติแล้วจะอยู่ในระดับเต็มถัง แต่ในบางกรณีอาจไม่เต็มถัง ซึ่งผู้เช่าก็สามารถคืนรถในระดับเดียวกันกับระดับเดิมได้ หากผู้เช่าทำการคืนรถเช่าแล้วระดับของน้ำมันไม่เทียบเท่ากับตอนที่รับรถเช่า จำเป็นต้องมีค่าปรับ โดยจะคำนวณจากสัดส่วนที่ขาดหายไปตามจริงและอ้างอิงจากอัตราข้างล่างนี้

 • • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,200 ซีซี (Eco Car) - ครึ่งถังละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
 • • รถยนต์ขนาด 1,500 ซีซี (small car) - ครึ่งถังละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
 • • รถยนต์ขนาดใหญ่ (SUV or LARGE) - ครึ่งถังละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

D. การจำกัดระยะทางการเช่า
รถเช่าของ Drivehub ทุกคัน ไม่มีการจำกัดระยะทางการเช่า

การประกันภัยและความเสียหาย

A. รถที่สมาชิกไดร์ฟฮับเช่ามีประกันภัยหรือไม่

 1. รถเช่าของไดร์ฟฮับทุกคันมีประกันภัยประเภท 1 หากเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้ทางผู้ให้เช่า 5,000 บาท สูงสุด 10,000บาท
 2. ผู้ให้เช่าบางบริษัทสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ โดยที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ .ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด (กรุณาสอบถามก่อนทำการเช่า)
 3. หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม ผู้เช่าต้องแจ้งเจ้าของรถยนต์และไดรฟ์ฮับทันที

B. ความรับผิดชอบต่อกุญแจรถเช่า
หากผู้เช่าทำกุญแจสูญหาย ผู้เช่ายินดีรับผิดชอบค่ากุญแจ เริ่มต้นดอกละ 3,000 บาท
หากผู้เช่าลืมกุญแจรถไว้ในรถยนต์ ผู้เช่ายินดีรับผิดชอบค่าเปิดรถเช่า สูงสุดครั้งละ 1,000 บาท


C. ประกันภัยที่มีมาให้ ครอบคลุมถึงกรณียางรถเช่าแตกหรือรั่ว ด้วยหรือไม่
ยางแตก หรือ ยางรั่ว รวมถึงการลากรถ เป็นความเสียหายของสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้งานของผู้เช่า ผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเอง หากท่านประสงค์ให้ทางผู้ให้เช่าให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ผู้ให้เช่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง


D.ผู้เช่าจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถยนต์ หากเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันภัยอาจจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

Drivehub LINE@
สอบถามผ่านไลน์ @drivehub
Call Drivehub
สอบถามข้อมูล 02-038-5222