เอกสารสำหรับการเช่ารถ

พนักงานบริษัท

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด และบัตรพนักงาน

เจ้าของกิจการ

 1. เอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท
 2. บัตรประชาชน
 3. ใบขับขี่

ใช้รถระหว่างรอซ่อม

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. เอกสารใบแจ้งซ่อม ใบเคลมประกัน ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการ

นักศึกษา

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรนักศึกษา ใบรับรองสถานะนักศึกษา*
  *สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยว / ชาวต่างชาติ

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 2. ใบขับขี่
 3. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

สำหรับนักท่องเที่ยวหรือมาทำงานชั่วคราว

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 2. ใบขับขี่
 3. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆ คนพื้นที่

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
Drivehub LINE@ จองผ่านไลน์
@drivehub
Call Drivehub จองผ่านโทรศัพท์
02-038-5222