impersonate-drivehub

รายละเอียด

เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อและโลโก้ Drivehub ไปใช้บน Social media : Facebook เพื่อหลอกหลวงลูกค้าที่สนใจรถเช่า

ทั้งนี้ขอแจ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดของบริษัท Drivehub ให้ลูกค้าทราบ ดังนี้

  • Facebook fanpage : Drivehub เช่ารถ ราคาถูก ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • Instagram : drivehub.th
  • LINE official : @drivehub
  • Call center : 02-038-5222

ระยะเวลาจอง/รับรถ

ระยะเวลาการจอง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ระยะเวลาการรับรถ

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565