drivehub-mascot-2021

รายละเอียด

Drivehub (ไดร์ฟฮับ) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบมาสคอต “Drivehub Mascot Contest 2021” - เพื่อนแท้ของนักเดินทาง (เราคือศูนย์รวมผู้ให้บริการรถเช่าที่น่าเชื่อถือ และโปร่งใสสำหรับทุกคน)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด
  1.การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของบริษัท ที่เป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเช่ารถอันดับหนึ่งของประเทศ ที่รวบรวมผู้ให้บริการเช่ารถท้องถิ่น และ บริษัทรถเช่ารายใหญ่ ไว้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ง่าย ในราคายุติธรรม ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ภายในไม่กี่คลิก โดยที่ตัว Mascot จะมีสัญลักษณ์โลโก้ของ Drivehub อยู่ที่ส่วนใด สวนหนึ่งของตัว Mascot
  2.ตัว Mascot จะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้ไม่จำกัด เช่น คน สัตว์ สิ่งของ รถยนต์ หรือ รูปทรงต่างๆในจินตนาการ โดยผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ให้แสดงอารมณ์ หรือ อิริยาบถต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยิ้ม หัวเราะ ยืน เดิน นั่ง นอน
  3.Mascot จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
  - เป็นเพศชาย
  - น่ารัก โดดเด่น ง่ายต่อการจดจำ
  - มีความเป็นมิตร อบอุ่น ไว้ใจ/ พึ่งพาได้
  - ทันสมัย

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ Drivehub
Drivehub คือ แพลตฟอร์มเช่ารถออนไลน์ ที่รวบรวมผู้ให้บริการรถเช่าท้องถิ่น และบริษัทรถเช่ารายใหญ่ไว้มากที่สุด ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการเช่ารถด้วยเงินสด และบัตรเครดิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกการเช่ารถกลายเป็นเรื่องง่าย และโปร่งใส สำหรับทุกคน

วิสัยทัศน์ของบริษัท: เป็นแพลตฟอร์มเช่ารถออนไลน์อันดับหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ง่ายในราคายุติธรรม ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ภายในไม่กี่คลิก

พันธกิจของเรา: เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับรถทุกคันในระบบของผู้ให้บริการรถเช่าทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรถว่าง เปรียบเทียบราคา คุณภาพ และทำการจองออนไลน์ได้ทันที อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่คลิก

ระยะเวลาและการประกาศรางวัล
  1.ผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
  2.บริษัทฯ จะประกาศชื่อผู้ชนะการประกวด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง Facebook Page “Drivehub เช่ารถราคาถูก ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต”

ช่องทางการส่งผลงาน
ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ทาง email โดยส่งภาพ Mascot พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ข้อมูลติดต่อกลับ รวมถึงอธิบาย Concept สิ่งที่ออกแบบ และเหตุผลประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยระบุหัวข้อ email ว่า “ประกวด Drivehub Mascot 2021” มายัง [email protected] (จะต้องได้ email ตอบกลับเพื่อยืนยันการส่งผลงานเข้าประกวด)

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
  1.ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงอัตลักษณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด "Drivehub เพื่อนแท้ของนักเดินทาง" พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับบริษัทฯ
  2.มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่าย และมีความเด่นชัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3.แนวความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจำ และมีเรื่องราวน่าสนใจ
  4.สามารถนำไปสร้างเป็นตัว Mascot (คนสามารถสวมใส่ชุดได้) ใช้งานได้จริง
  5.คำตัดสินของคณะกรรมการ Drivehub ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
รางวัลเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล