drivehub-covid-19

รายละเอียด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 มีท่าทีว่าจะรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากพบยอดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่

Drivehub ได้ตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงได้มีการออก “มาตรการเช่ารถแบบสบายใจไร้กังวล” เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่มีความจำเป็นในการเช่ารถ สามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างดี และปลอดภัยที่สุดในระหว่างการใช้บริการ

โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ให้บริการเช่ารถบนแพลตฟอร์มของ Drivehub ได้ผ่านการคัดกรองมาตรฐานความสะอาดของรถยนต์ทุกคัน ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า โดยมีการทำความสะอาดรถทันที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากลูกค้าส่งคืนรถ
2. พนักงานทุกคนที่ทำการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ณ วันส่งมอบรถ ได้ผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือสำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการทุกคน ณ บริเวณ เคาน์เตอร์ แคชเชียร์ หรือ บริเวณที่เหมาะสมในพื้นที่ให้บริการ
3. ลดการสัมผัสกับเงินสดโดยตรง โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า

ระยะเวลาจอง/รับรถ

ระยะเวลาการจอง

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาการรับรถ

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564