เช่ารถที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เช่ารถที่ต้องใช้บัตรเครดิต

รถทุกคันในระบบของ Drivehub มีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว) แต่จะไม่รวมค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หากเกิดอุบัติเหตุและท่านไม่ซื้อประกันเพิ่มเติมกับบริษัทรถเช่า โดยท่านเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บค่าเสียหาย(“ค่าเสียหายส่วนแรก”) ระหว่าง 1,000 - 50,000 บาท ในอัตราอ้างอิงตามประเภทรถดังนี้

ประเภทรถตัวอย่างค่าเสียหายส่วนแรกสูงสุดไม่เกิน (บาท)
รถอีโคร์คาร์ และ รถขนาดเล็กMarch / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz30,000
รถขนาดกลางAltis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke40,000
รถขนาดใหญ่ และ รถเอสยูวีCamry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Teana50,000

หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้ว ได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงรับผิดชอบชดใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง

คำอธิบาย : ประกันความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ประกันพื้นฐาน มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)

Collision Damage Waiver :CDW กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่าโดยที่ผู้เช่ารถเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี หรือรถมีรอยขีดข่วนจากการขับขี่ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางบริษัทรถเช่ากำหนด การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถและไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น กระจก ยาง ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

ประกันภัยบุคคลที่ 3 (TPL)

Third Party Liability :TPL ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดของผู้ขับขี่ระหว่างการเช่านั้น ประกันภัยบุคคลที่ 3 (TPL) จะคุ้มครองถึงความรับผิดดังกล่าวต่อร่างกายและทรัพย์สินตามนโยบาย ทั้งนี้ ความคุ้มครองไม่รวมถึงความเสียหายใดทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินของผู้เช่าเอง หรือต่อรถที่เช่า และการคุ้มครองนี้มีผลต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงการเช่าเท่านั้น

กรณีเลือกซื้อประกันเพิ่มความคุ้มครองของผู้เช่ารถ

ประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก Zero Excess (SCDW)

Super Collision Damage Waiver :SCDW กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่า ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถ และไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น กระจก ยาง ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

ประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเต็มรูปแบบ (PCDW)

Premium Collision Damage Waiver :PCDW กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่า ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น การคุ้มครองนี้ครอบคลุมเพียงตัวรถ กระจก ยาง และไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเช่า หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีอยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ เป็นต้น) ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

ประกันการโจรกรรม (TP)

Theft Protection :TP หากรถยนต์ที่เช่าถูกขโมย ประกันภัยประเภทนี้จะครอบคลุมในส่วนที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายชดเชยในส่วนที่สูญเสียไป ทั้งนี้ การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น