เช่ารถที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เช่ารถที่ต้องใช้บัตรเครดิต

การยกเลิกการจอง

กรณียกเลิก 72 ชั่วโมงก่อนรับรถ ท่านจะได้รับค่าล็อคคิวรถคืน ทั้งนี้เงื่อนไขการคืนเงินบริษัทรถเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับบริษัทรถเช่าได้โดยตรง

ท่านสามารถแจ้งการยกเลิกการจองได้ 2 ช่องทาง

1. บริษัทรถเช่าที่ท่านทำการจองเข้ามา

2. เจ้าหน้าที่ Drivehub ที่เบอร์ 02-038-5222 หรือ Line Id: @Drivehub

การเปลี่ยนแปลงการจอง

ท่านสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง 2 ช่องทาง

1. บริษัทรถเช่าที่ท่านทำการจองเข้ามา

2. เจ้าหน้าที่ Drivehub ที่เบอร์ 02-038-5222 หรือ Line Id: @Drivehub

ค่าใช้จ่าย และรถที่ท่านเลือก อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ และแจ้งกลับ

การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถแจ้งการยกเลิกโดยตอบกลับอีเมลล์การจองที่ท่านได้รับจาก Drivehub โดยการยกเลิก 48 ชม.ก่อนรับรถ ระบบจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคารภายในวันทำการถัดไป

*การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

เงื่อนไขในการได้รับเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกการจองนั้น ให้เป็นไปตามที่ระบุดังต่อไปนี้

  • หากมีการยกเลิก 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดรับรถ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  • หากมีการยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดรับรถ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนบางส่วน เป็นจำนวนที่ได้ชำระเข้ามาหักลบด้วยค่าเช่า 3 วัน
  • ถ้าท่านได้ทำจองรถน้อยกว่า 3 วัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่จะไม่ได้รับเงินคืน
  • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปรับรถได้ในเวลาที่ตกลงกัน / หรือเอกสารที่จำเป็นไม่ครบ / หรือบัตรเครดิตมีวงเงินไม่เพียงพอที่จะเช่ารถ บริษัทรถเช่าจะสงวนสิทธิ์การเช่า และไม่ได้รับเงินคืน ทั้งนี้

กรณีที่ไม่แสดงตัว

ท่านไม่สามารถได้รับเงินคืนในกรณีที่ท่านไม่แสดงตัว ซึ่งหมายถึงเมื่อ
  • ท่านต้องการยกเลิก แต่ไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทหรือ Drivehub.co ทราบก่อนจะเริ่มกำหนดการเช่าตามเวลาที่กำหนด
  • ไม่สามารถรับรถได้ตามเวลาที่แจ้งไว้
  • ไม่สามารถให้เอกสารบริษัทรถเช่าร้องขอให้แสดงเมื่อไปรับรถ
  • ไม่สามารถที่จะให้บัตรเครดิตในชื่อของผู้ขับขี่หลักหรือวงเงินในบัตรเครดิตไม่เพียงพอค่ามัดจำ
*ทั้งนี้บริษัทรถเช่าขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งมอบรถให้ลูกค้าที่มารับรถไม่ตรงเวลา หรือไม่มีเอกสารในการจองรถเช่า หรือวงเงินในบัตรเครดิตไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่ามัดจำการเช่า

การเปลี่ยนแปลงการจอง

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการจองได้ เพียงแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกับทางเจ้าหน้าที่ Drivehub ผ่าน 2 ช่องทาง

1. 02-038-5222

2. Official Line@ : @drivehub

ตลอดช่วงเวลา 08:00 - 22:00 น.

*หลังจากที่ท่านแจ้งข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง